دانشمند-برتر-دنیا::خبرگزاری علم و فناوری
دانشمند-برتر-دنیا

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام کرد؛

چهار استاد دانشگاه گیلان در میان دانشمندان برتر دنیا

با استناد به اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، چهار عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در زمره برترین دانشمندان دنیا قرار گرفتند.