دانش-بنیان

دانش بنیان در ایران

شرکت‌های دانش‌بنیان ایران از کجا شروع کرده و به کجا رسیدند؟

در سفر استانی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

سختگیری ها در صدور مجوز برای شرکتهای دانش بنیان غیرطبیعی است/مرکز نوآوری سلامت دیجیتال اصفهان به بهره برداری رسید

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور امروز در سفر استانی خود در اصفهان، گفت: در حوزه شرکت های دانش بنیان در کشور اتفاقات خوبی رخ داده است، وجود سختگیری ها در صدور مجوز برای شرکتهای دانش بنیان غیرطبیعی است، در ادامه با حضور معاون علمی رئیس جمهور چندین پروژه از جمله مرکز نوآوری سلامت دیجیتال اصفهان به بهره برداری رسید، این مرکز چند محصول خاص در حوزه کرونا دارد.

مدیرعامل عامل شرکت دانش بنیان ابر رایانه طبرستان :

بروکراسی اداری سد راه توسعه فعالیت‌های علمی شرکت‌های دانش بنیان

مدیرعامل شرکت دانش بنیان ابر رایانه طبرستان، گفت: بروکراسی اداری سد راه توسعه فعالیت‌های علمی شرکت دانش بنیان بوده و بانک‌ها همکاری مناسبی با چهره‌های علمی و شرکت‌های دانش بنیان اثر گذار ندارند.

جلسه امضا تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین پارک، دانشکده کشاورزی امام خمینی و مرکز نوآوری وستا

جلسه امضا تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی امام خمینی و مرکز نوآوری وستا در تاریخ ۲۴ تیر سال جاری در دانشکده کشاورزی امام خمینی استان البرز برگزار شد.

از علم تا عمل/شرکت دانش تجهیز تنها تولید کننده تجهیزات شبیه سازی آزمایشگاه در ایران

مدیرعامل شرکت دانش بنیان دانش تجهیز فرزانه گفت: شرکت دانش بنیان دانش تجهیز اولین و تنها تولیدکننده تجهیزات شبیه سازی آزمایشگاه در ایران بوده که این یک تکنولوژی پیشرفته در دنیا است.