دانش-و-پژوهش::خبرگزاری علم و فناوری
دانش-و-پژوهش

کارگاه آموزشی تجربه نگاری در منطقه ۱۵ برگزار شد

کارگاه آموزشی تجربه نگاری و مسابقه دانشی از توصیه های رهبر معظم انقلاب پیرامون اهمیت علم آموزی و نیاز کشور در پیشرفت علم و دانش در منطقه ۱۵ برگزار شد.

رئیس شورای دانش و پژوهش نیروهای مسلح خراسان جنوبی:

جشنواره استانی دانش و پژوهش نیروهای مسلح با حضور دکتر قدیانی در بیرجند

رئیس شورای دانش و پژوهش نیروهای مسلح خراسان جنوبی با بیان اینکه سخنران جشنواره استانی دانش و پژوهش نیروهای مسلح دکتر قدیانی مشاور عالی فرمانده کل سپاه است گفت: این جشنواره چهارشنبه ۲۷آذر در بیرجند برگزار می شود و ۳۵۰ نخبه و فعال عرصه دانش و پژوهش سطح استان در این مراسم حضور دارند.