دوشنبه-ها-با-کتاب

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب ۵۰ گام موثر در بازاریابی محتوایی؛ کتابی برای فعالان تولید محتوا

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی و علمی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب ۵۰ گام موثر در بازاریابی محتوایی را برای کسانی که فعال در زمینه بازاریابی محتوایی هستند، معرفی خواهیم کرد.

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب تقویت حافظه و درمان فراموشی ؛ برای کسانی که به فکر حافظه خودهستند

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی و علمی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب تقویت حافظه و درمان فراموشی ؛ برای کسانی که به فکر حافظه خودهستند را معرفی خواهیم کرد.

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب بررسی تفسیر عرفانی؛ برای علاقمندان به فلسفه و عرفان

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی و علمی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب بررسی تفسیر عرفانی؛ برای علاقمندان به فلسفه و عرفان را معرفی خواهیم کرد.

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب سیرتا پیاز خرما؛ کتابی برای آگاهی کامل از صفرتاصد خرما

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی و علمی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب کتاب سیرتا پیاز خرما؛ کتابی برای آگاهی کامل از صفرتاصد خرما را برای همه علاقمندان به اقتصاد مقاومتی معرفی خواهیم کرد.

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب گردش در جهان؛ کتابی برای همه علاقمندان به نجوم

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی و علمی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب گردش در جهان را برای همه علاقمندان به علم نجوم و ستاره شناسی معرفی خواهیم کرد.

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب مدرک زدگی؛ کتابی برای آنان که به فکر مدرک هستند

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی و علمی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب مدرک زدگی را برای آنان که به فکر مدرک هستند معرفی خواهیم کرد.

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب نرمال سازی بانک های اطلاعات؛ کتابی برای داشتن بانک اطلاعاتی

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی و علمی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب نرمال سازی بانک های اطلاعات که به زبان ساده برای علاقمندان به این حوزه نوشته شده را معرفی خواهیم کرد.

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب سیستم های مخابرات لیزری در فضای باز؛ کتابی ساده برای علاقمندان این حوزه

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی و علمی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب سیستم های مخابرات لیزری در فضای باز که به زبان ساده برای علاقمندان به این حوزه نوشته شده را معرفی خواهیم کرد.

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی در ایران؛ برای فعالان عرصه کشاورزی

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی و علمی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان خواهیم بود و این هفته کتاب مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی در ایران را برای فعالان عرصه کشاورزی معرفی خواهیم کرد.

دوشنبه ها با کتاب؛

واژه نامه کاربردی مدیریت شهری؛ کتابی برای لمس بهتر واژه های تخصصی

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی و علمی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان خواهیم بود و این هفته کتاب واژه نامه کاربردی مدیریت شهری را برای علاقه‌مندان به طراحی و دوخت معرفی خواهی کرد.