دکتر-مهدخت-بروجردی

گزارش تصویری/

شروع کار استارت آپ عکستیک در دانشگاه جاکع علمی کاربردی

استارت آپ عکستیک با حضور دکتر مهدخت بروجردی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی ، مدیران ستادی ، استانی و مدیران روابط عمومی مراکز آموزشی این دانشگاه کلید خورده و رونمایی شد.

استارت آپ عکستیک کلید خورد

استارت آپ عکستیک با حضور معاون علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی رسما کلید خورد.