ذخیره-سازی-خون-بند-ناف-در-آذربایجان-غربی

مدیر توسعه محصولات شرکت بین‌یاخته‌های رویان کشور:

بانک خون بند ناف رویان برای متقاضیان نگهداری خون تسهیلات سه میلیون تومانی پرداخت می‌کند

مدیر توسعه محصولات شرکت بین یاخته‌های رویان کشور گفت: بانک خون بند ناف رویان کشور کشور برای متقاضیان نگهداری خون بند ناف تسهیلات سه میلیون تومانی پرداخت می‌کند.

لزوم ذخیره سازی خون بندناف برای تضمین سلامت فرزندان؛

سلول‌های پرتوان و نامیرایی که پیر نمی شوند!

خون بند ناف مملو از سلول های بنیادی است که می توان با ذخیره سازی آن سلامت فرزندان در آینده تضمین کرد.

رئیس بانک خون بند ناف رویان آذربایجان غربی:

ذخیره‌سازی بیش از ۱۸۰۰ نمونه خون بند ناف در آذربایجان غربی

رئیس بانک خون بند ناف رویان آذربایجان غربی از ذخیره‌سازی بیش از ۱۸۰۰ نمونه خون بند ناف در این استان خبر داد.