روز-جهانی-ماما

خبرگزاری علم و فناوری از یک شغل پر استرس گزارش می دهد

ماما؛ نخستین میزبان فرشته ‌های کوچک زمینی/ فریادرسی که کسی به فریادش نمی رسد

ماما، هم شاهد لحظات پر اضطراب و رنج و درد زایمان مادران است و از طرفی هم نظاره گر لحظه شیرین تولد فرشته ‌های کوچک خواهد بود، وقتی یک نوزاد به دنیا می آید نه تنها درد و رنج مادر پایان می یابد بلکه خستگی کار هم از تن ماما و دیگر پرسنل نیز بیرون می رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

برای کاهش عمل سزارین باید اقدامات مهمی صورت پذیرد

دکتر قزلباش اظهار داشت: با آغاز طرح تحول نظام سلامت نسبت عمل‌های سزارین به طبیعی ۳۹.۶ دهم درصد بود. این نسبت در سال اول کاهش مختصری داشت که این روند با رشد صعودی به ۴۰ درصد رسیده است.