رونق-کشت-کلزا-در-ممسنی::خبرگزاری علم و فناوری
رونق-کشت-کلزا-در-ممسنی

رونق کشت کلزا در ممسنی

با توجه به در نظر گرفتن امنیت غذایی در کشور، شهرستان ممسنی بستر مناسبی برای کشت گیاه روغنی کلزا وجود دارد که برخی از کشاورزان این منطقه شروع به کاشت این محصول کرده اند.