سازمان-جهانی-مالکیت-فکری

حقوق ناشی از مالکیت فکری چیست؟

مدیر دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد اظهار داشت: مالکیت فکری، به ابداعات و دستاوردهای ساخته بشر که محصول ذهنی انسان بوده اشاره دارد و تمام دارایی‌های نامشهودی که با استفاده از قدرت فکر و ذهن انسان پدید آمده است را می‌توان در قالب دارایی‌های فکری تعریف کرد.

کارکردهای اقتصادی مالکیت فکری

مدیر دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد عنوان کرد: حمايت قوی و مؤثر از حقوق مالکيت فکری سنگ بنايی است برای ايجاد سرمايه‌گذاری سالم در تحقيقات، علم و فناوری که يک رشته مزايای بلند مدت اقتصادی به دنبال دارد.

سازمان جهانی مالکیت فکری اعلام کرد:

صعود ۴ پله‌ای ایران در شاخص نوآوری/ علت ارتقای ایران کدام شاخص است؟

بر اساس گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری می‌توان گفت، ایران در سال‌های اخیر توانسته در شاخص نوآوری ارتقاء پیدا کند که آخرین گزارش از این سازمان، حاکی از صعود ۴ پله‌ای کشورمان در این شاخص بوده است.