سازمان-فضایی::خبرگزاری علم و فناوری
سازمان-فضایی

ماهواره پیام در انتظار تایید سازمان فضایی/ساخت نسخه جدید ماهواره پیام ۵ سال طول می کشد

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: طراحی و ساخت نسخه جدید ماهواره پیام در انتظار تایید سازمان فضایی است که در صورت موافقت، دانشمندان ایرانی حداقل در مدت زمان ۵ سال آن را آماده پرتاب خواهند کرد.

تحقیقات جدید نشان داد:

مریخ برای سکونت زمینی‌ها میکروبی می‌شود.

گروهی از محققان معتقدند با ارسال میکروب‌هایی از زمین به مریخ می‌توان این سیاره را به مکانی قابل زیست برای بشر تبدیل کرد.