سرمایه-اجتماعی

دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری

دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.

طبق تحقیقات انجام شده جامعه شناس بوشهری بر روی زنان این شهر؛

افزایش میزان سرمایه اجتماعی در بین زنان، کیفیت زندگی آنان را بهبود می‌بخشد