سلامت-اجتماعی

اثر رسانه‌ای روی سیستم‌های شناختی مغز انکارناپذیر است/تاثیر رسانه‌ها بر روی اجزای سلامت فردی

دبیر علمی نخستین کنفرانس علوم شناختی و رسانه خبرگزاری فارس با بیان اینکه اثر سلامت عمومی در جامع انکار ناپذیر است، گفت: اثر رسانه‌ای بر روی سیستم‌های شناختی مغزغیر قابل انکار است.

تشکیل کارگروه مسائل اجتماعی و سلامت در کرمانشاه

کارگروه مسائل اجتماعی و سلامت با حضور اعضای این کارگروه در کرمانشاه تشکیل شد.

کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی توسط مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.