سلامت-اجتماعی::خبرگزاری علم و فناوری
سلامت-اجتماعی

تشکیل کارگروه مسائل اجتماعی و سلامت در کرمانشاه

کارگروه مسائل اجتماعی و سلامت با حضور اعضای این کارگروه در کرمانشاه تشکیل شد.

کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی توسط مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.