سورنا-ستاری-در-گرگان

معاون پارک علم و فناوری گلستان :

سورنا ستاری به گلستان سفر می کند + برنامه ها

معاون پارک علم و فناوری استان گلستان گفت : دکتر سورنا ستاری معاون علم و فناوری رئیس جمهور طی سفری یک روزه فردا دوشنبه برای افتتاح و بازدید از چند طرح علمی به گلستان سفر می کند .