سیارات-فراخورشیدی

کشف ۲۴ سیاره فراخورشیدی که از زمین جای بهتری برای زندگی کردن هستند+عکس

همه با پارادوکس فرمی آشنا هستیم. این متناقض نمایی در خصوص امکان وجود حیات در سایر نقاط کائنات غیر از زمین است. پارادوکس فرمی می گوید: «کائنات بسیار پهناور است و در نتیجه امکان دارد که جایی دیگر از نیز امکان وجود حیات وجود داشته باشد.» سمت دیگر این پارادوکس این پرسش را مطرح میکند که اگر حیات وجود دارد چرا ما تاکنون نتوانسته ایم آن را شناسایی کنیم؟ یا اگر آن حیات هوشمند است چرا آنها نتوانسته اند ما را شناسایی کند؟

با اتمام سوخت و پس از ۹ سال :

ماموریت تلسکوپ فضایی کپلر به پایان رسید

اوایل سا جاری میلادی بود که مقامات ناسا اعلام کردند تلسکوپ فضایی کپلر در حال به پایان رساندن ذخیره سوخت خود است. از آن زمان به بعد ناسا برای ارسال یک ماهواره تحقیقاتی دیگر که مطالعات کپلر را ادامه دهد، برنامه‌ریزی می‌کند.