سیگنال-مغزی

محقق ایرانی دانشگاه کلمبیا سیگنال‌های مغزی را به کلمات تبدیل کرد

در تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته در حوزه هوش مصنوعی محققان توانستند سیگنال‌های مغز انسان را به واژگان قابل فهم تبدیل کنند. در راستای اینکه به طور سبیعی سیگنال‌های مغزی انسان توسط کلمات بیان شوند، ما به اعصاب نواحی زبان، حنجره و تارهای صوتی وابسته هستیم. اکنون دانشمندان در دانشگاه کلمبیا موفق شدند خارج از محیط طبیعی بدن این اعصاب را به واژه‌های بامفهوم تبدیل کنند.