سی-تی-اسکن

هوش مصنوعی با طبقه بندی ضایعات روی مغز، صدمات سر را اندازه می گیرد

دانشمندان دانشگاه کمبریج با توانایی تشخیص و طبقه بندی انواع مختلف ضایعات مغزی برای سنجش تأثیر یک آسیب، الگوریتم جدید هوش مصنوعی را ایجاد کرده اند که می تواند به محدود کردن حاشیه خطا کمک کند.

به کمک پرینتر سه بعدی؛

صدای مومیایی ۳ هزار ساله شبیه سازی شد

محققان با کمک پرینتر سه بعدی مجرای صوتی یک مومیایی ٣ هزار ساله را ساختند تا صدای او را شبیه سازی کنند.

توسط محققین همدانی انجام شد؛

ساخت دستگاه سی تی اسکن چهاربعدی برای اولین بار در کشور

تعدادی از محققین همدانی برای اولین بار در کشور موفق به ساخت دستگاه سی تی اسکن چهار بعدی شده اند که نسبت به نمونه خارجی خود با قیمت یک هشتادم تولید شده است .