شاخص-جهانی-نوآوری

سازمان جهانی مالکیت فکری اعلام کرد:

صعود ۴ پله‌ای ایران در شاخص نوآوری/ علت ارتقای ایران کدام شاخص است؟

بر اساس گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری می‌توان گفت، ایران در سال‌های اخیر توانسته در شاخص نوآوری ارتقاء پیدا کند که آخرین گزارش از این سازمان، حاکی از صعود ۴ پله‌ای کشورمان در این شاخص بوده است.

بر اساس گزارش جهانی نوآوری«GII»:

ارتقا ۳۸ پله‌ای ایران در شاخص جهانی نوآوری

بر اساس گزارش شاخص جهانی نوآوری «GII»: رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۳ به میزان ۳۸ پله رشد داشته است

عضو هیأت مدیره پژوهشکده تحقیقات گیاهان راهبردی گیلان

جایگاه کنونی ایران از لحاظ شاخص نوآوری شایسته کشورمان نیست

عضو هیأت مدیره پژوهشکده تحقیقات گیاهان راهبردی گیلان گفت: دستیابی به توسعه پایدار بخش کشاورزی و بهبود معیشت کشاورزان کشورمان، بستگی بالایی به ارتقاء شاخص های نوآوری و خلاقیت در این بخش دارد.