صندوق-توسعه-ملی::خبرگزاری علم و فناوری
صندوق-توسعه-ملی

رییس اداره مطالعات و مهندسی اداره کل منابع طبیعی هرمزگان در گفت وگو با علم وفناوری:

مطالعه جامع سیل خیزی استان در سطح بزرگ حوزه های آبخیز هرمزگان به پایان رسید

رییس اداره مطالعات و مهندسی اداره کل منابع طبیعی هرمزگان گفت: مطالعه جامع سیل خیزی استان در سطح بزرگ حوزه های آبخیز هرمزگان به پایان رسید.

صندوق توسعه ملی و راهکارهای علمی برای احیا سفره های زیرزمینی

سيلاب هاي مخرب، خشكسالي هاي چند ساله و بروز آسيب جديدي با عنوان گرد و غبار و بيابان زايي ناشي از آن نگراني بسياري را در استان هرمزگان به عنوان يكي از قطب هاي كشاورزي و منابع طبيعي كشور در پي داشته و هم اکنون اختصاص اعتباراتي از منابع مختلف بويژه از محل صندوق توسعه ملي باعت شده كه راهكارهاي كاهش مشكلات و اجراي طرح هاي پيشگيري و مقابله جدي تر پيگيري شود.

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان در گفت وگو با علم وفناوری هرمزگان:

افزایش دوبرابری اعتبارات صندوق توسعه راهی بسوی مدیریت پایدار سرزمین است/ساخت ۱۱سازه خیرساز در هرمزگان

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان از افزایش اعتبارات صندوق توسعه ملی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال اعتبار صندوق توسعه ملی به ۶۲میلیاردتومان افزایش یافته است.