ضدیخ::خبرگزاری علم و فناوری
ضدیخ

خاصیت ضدیخ انگور از نمک هم بیشتر است

محققان دریافتند که محلول مبتنی بر عصاره انگور یخ را سریع‌تر از سایر مواد ذوب می‌کند و باعث آسیب قابل توجهی به بتن و آسفالت نمی‌شود. این محلول همچنین خطر کمتری بر آب دارد. دانشمندان می‌توانند از همین فناوری مشابه در مناطق مختلف کشور استفاده کنند و بسته به منبع زباله در دسترس، از محصولات دیگر کشاورزی بهره ببرند.

توسط محقق ایرانی انجام شد؛

ساخت محلولی برای از بین بردن یخ های جاده ها با استفاده از مواد ارگانیک

یکی از محققان جوان ایرانی برای اولین بار در جهان موفق به ساخت نوعی محلول برای آب کردن یخ های سطح جاده و راه ها با استفاده از پسماند میوه ها شده است که دوست دار محیط زیسط است و آثار تخریبی برای منابع طبیعی و گیاهان ندارد.