ضرابی-نگهداری-۹۰-هزار-نمونه-در-بانک-خصوصی-سلول‌های-بنیادی-خون-بند-ناف-کشور

مدیر توسعه محصولات شرکت بین‌یاخته‌های رویان کشور:

بانک خون بند ناف رویان برای متقاضیان نگهداری خون تسهیلات سه میلیون تومانی پرداخت می‌کند

مدیر توسعه محصولات شرکت بین یاخته‌های رویان کشور گفت: بانک خون بند ناف رویان کشور کشور برای متقاضیان نگهداری خون بند ناف تسهیلات سه میلیون تومانی پرداخت می‌کند.

مدیرعامل بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف رویان در مازندران اعلام کرد:

آخرین وضعیت نگهداری سلول‌های بنیادی بند ناف خون در رویان/ دولت اعتباری برای نگهداری بند ناف خون اختصاص نمی‌دهد.

مدیرعامل بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف رویان آخرین وضعیت نگهداری سلول‌های بنیادی و میزان هزینه‌های نگهداری خون بند ناف در کشور را تشریح کرد و گفت: دولت در این زمینه اعتبار مناسبی اختصاص نمی‌دهد.

مدیر عامل بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف رویان خبر داد:

۱۰۰ نمونه از سلول های بنیادی از خراسان شمالی جمع آوری و در بانک سلول های بنیادین خون بند ناف نگهداری می شود

مدیر عامل بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف رویان گفت: ۹۰ هزار نمونه در بانک خصوصی سلول‌های بنیادی خون بند ناف نگهداری می‌شود و تاکنون ۱۰۰ نمونه از خراسان شمالی جمع آوری و در بانک سلول های بنیادین خون بند ناف نگهداری می شود.