طرح-بخشودگی-کارفرمایان

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان درگفت و گو با علم و فناوری:

بخش MRI بیمارستان خلیج فارس راه اندازی می شود/اجرای طرح بخشودگی جرائم از سیزدهم تیرماه

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان از اجرای طرح بخشودگی جرائم از سیزدهم تیرماه برای کارفرمایان خبر داد.