عضو-هیأت-علمی-دانشگاه-گیلان

نخستین مجموعه تحقیقاتی و آموزشی کیوی فروت ایران در دانشگاه گیلان راه اندازی شد

در حال حاضر بیش از هزار ژنوتیپ از انواع مختلف میوه کیوی با رنگ گوشت مختلف در مجموعه تحقیقاتی و آموزشی کیوی فروت ایران مورد کشت قرار گرفته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان مطرح کرد

اگروفارستری، عامل افزایش تنوع در اکوسیستم های کشاورزی

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به افزایش ترسیب کربن در سیستم های اگروفارستری، بر ضرورت توسعه استفاده از این سیستم ها در میان بهره برداران بخش کشاورزی کشورمان تاکید کرد.

توسط دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه گیلان صورت گرفت:

طراحی و ساخت راکتور لایه نشانی پلاسمایی غیر حرارتی

راکتور مذکور بر پایه روشی نوین از مهندسی پلاسما طراحی شده که قادر است بویژه برای سطوح حساس به دما، در یک بازه زمانی چند دقیقه ای و کم هزینه بکار بسته شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مطرح کرد:

بیماری قلبی و عروقی علت ۵۰ درصد مرگ و میر کشورهای توسعه یافته/ بازتوانی قلبی راه ساده‌تر برای درمان بیماری‌های قلبی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعلام اینکه بیماری قلبی و عروقی علت ۵۰ درصد مرگ و میر کشورهای توسعه یافته است، افزود: بازتوانی قلبی راه ساده‌تر برای درمان بیماری‌های قلبی و عروقی است که افراد در معرض خطر بیماری عروق کرونر با تشخیص‌های دیابت قندی، افزایش چربی خون را می‌توان بازتوانی قلبی کرد.

چاپ کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان از سوی انتشارات اشپرینگر

کتاب The Dynamics of Iranian Borders توسط عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان تألیف شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان مطرح کرد

اهمیت تدوین سیاست هاي حمایتی برای تثبیت درآمد کشاورزان

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان گفت: سیاست هاي حمایتی کشاورزي باید در پی تثبیت درآمد و بهبود معیشت کشاورزان و تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه باشد.