علائم-کرونا

واکسن آسترازنکا :

واکسن AstraZeneca COVID-۱۹ در تجزیه و تحلیل به روز شده ی داده های آزمایشی نگهداری می شود

این اقدام پس از ابراز نگرانی از سوی کمیته ی ایمنی در مورد داده های استفاده شده در نتایج قبلی صورت گرفت.

خبر امیدوارکننده برای مردم جهان :

تاثیر ۹۵ درصدی واکسن شرکت فایزر بر روی بیماران مبتلا به کووید ۱۹

نتایج جدید نشان می دهد، واکسن COVID ۱۹ که توسط شرکت داروسازی جهانی Pfizer و شرکت بیوتکنولوژی BioNTech آلمان ساخته شده است، در جلوگیری از بیماری افراد بسیار موثر است.

ایستگاه ۱۶۰.جلوگیری از مرگ بر اثر کرونا امکان پذیر می باشد.

جلوگیری از مرگ بر اثر کرونا امکان پذیر می باشد.

جلوگیری از مرگ بر اثر کرونا امکان پذیر می باشد.