علی-عباسی

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

مشروبات الکلی استاندارد در کشور وجود ندارد/ ثبت مرگ ۱۲ نفر بر اثر مشروبات الکلی در ۱۹ روز اسفند

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از مرگ ۱۲ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد در مازندران طی ۱۹ روز اسفند خبر داد.

قرص برنج در مازندران جان می‌گیرد

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از رشد ۳۹ درصدی تعداد فوتی‌های ناشی از مصرف قرص برنج خبر داد.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خبر داد

مرگ ۹ مادر باردار طی ۹ ماه در مازندران

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از مرگ ۹ مادرباردار مازندرانی طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد.