فرآیند

توسط محققان اصفهانی؛

فرآیند استخراخ نیکل از پساب واحدهای آبکاری با راندمان ۹۵ درصد/ ۸۰ درصد آب مصرفی به چرخه تولید بازمی گردد

فرآیند استخراخ نیکل از پسابهای آبکاری با راندمان و صرفه اقتصادی بسیار بالا، توسط محققان شرکت فرنام رهاورد آسیا با روشی منحصر بفرد طراحی و راه اندازی شد، همچنین با این سیستم ۸۰ درصد آب مصرفی به چرخه تولید بازمی گردد.

به همت متخصصان صورت گرفت؛

طراحی نرم افزار مدیریت فرآیند حفاری شهرداری

نرم افزار شهریار سیستمی برای ثبت و نظارت بر فرآیند حفاری می باشد که ضمن بهبود وضعیت حفاری های سطح شهر، نظارت دقیقی برعملکردها و تکمیل نقشه حفاری ها را نیز میسر می سازد.