فرار-نخبگان-از-ایران

علم و فناوری گزارش می‌دهد:

مهاجرت پزشکان ایرانی به چه قیمتی؟/ هزینه‌های تحصیلی پزشکان افزایش ندارد

باتوجه به ارزش و اهمیت حوزه بهداشت و درمان، تامین هزینه‌های تحصیلی پزشکان و آینده کاری آن‌ها می‌تواند عامل مهمی در کاهش مهاجرت این افراد به کشورهای دیگر باشد.

بر اساس آمار یونسکو؛

رتبه ایران در خروج نخبگان از کشور بهبود یافت

بنابر جدیدترین آماری که «یونسکو» در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد ، جایگاه ایران در خروج نخبگان و دانشجویان از رتبه ۱۲ به رتبه ۱۸ بهبود یافته است.