فعالیت-های-انسانی

انسان‌ها در ۵۰ سال گذشته ۷۰ درصد از حیات وحش را نابود کرده‌اند

جمعیت حیات وحش جهانی در طول نیم قرن گذشته به میزان بی سابقه ۷۰ درصد با کاهش همراه بوده است. یک گزارش مهم و جهان شمول از تاثیرات بی اما و اگر فعالیت های انسانی بر تنوع زیستی زمین حکایت دارد. جنگل زدایی, بیابان زایی، فعالیت های صنعتی و حمل و نقل افسارگسیخته انسان ها، زندگی در اکوسیستم زمین را بیش از همیشه برای گونه های مختلف موجودات دشوار کرده است.

آیا پدیده «تغییرات اقلیمی» کنونی واقعا بی‌سابقه است؟

در طول ۲۰۰۰ سال گذشته اکوسیستم سیاره زمین جابه‌جایی‌های اقلیمی به شدت آشکاری را تجربه کرده است. به عنوان مثال متخصصان از اواخر قرن ۱۵ تا اواخر قرن ۱۹ میلادی را «عصر یخبندان کوچک» نامگذاری می‌کنند. یا مثلا یک دوره اقلیمی در حوالی قرون ۱۰ و ۱۱ میلادی دوره «ناهنجاری اقلیمی» نام گرفته است.