فقر-و-بیماری-قلبی

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد؛

سایه شوم فقر بر سر بیماری قلبی/ شاخص‌های زیستی بر سلامت تاثیر می‌گذارد

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد، افراد فقیر به دلیل ساعات کاری طولانی و کمتر خوابیدن در معرض بیماری‌های قلبی هستند.