فنری

با حمایت مرکز رشدقزوین؛

مخترع قزوینی موفق به ساخت روکش و چادر فنری برای انواع خودرو شد

با حمایت مرکز رشد و خلاقیت بسیج استان قزوین برای اولین بار چادر فنری انواع خودروهای سواری،کامیون و کامیونت توسط مخترع قزوینی طراحی و ساخته شد .