فیلترینگ-در-ایران::خبرگزاری علم و فناوری
فیلترینگ-در-ایران

فیلترینگ و محدودیت فضای مجازی

نظرات متفاوت مردم درمورد فیلترینگ و محدودیت فضای مجازی

فیلترینگ

بررسی فیلترینگ و موتورهای جست جوگر

علم و فناوری گزارش می دهد؛

چه کشورهایی از ابزار فیلترینگ برای محتویات اینترنتی استفاده می کنند؟/ معایب سیستم فیلترینگ ایران چیست ؟

فیلترینگ ، ابزاری است که بسیاری از کشورهای جهان ، حتی کشورهایی که ادعای انواع آزادی را دارند برای محافظت از مردم خود از آن استفاده می کنند تا بتوانند نسل های آینده خود را در محیطی سالم و مناسب تربیت کنند.