قرص-خوراکی

خبرگزاری علم وفناوری خبر می‌دهد

مرگ ۱۳ نفر در مازندران با استفاده از قرص ممنوعه

در حالی که فروش قرص برنج در کشور ممنوع است ۱۳ نفر در مازندران با استفاده از این قرص مسموم و جان باختند.

قرص خوراکی فضای مجازی کودکان را نیز دغدغه مند کرد

ماجرای وجود قرص داخل کیک ها و خوراکی ها درست یا نادرست بودن آن خانواده ها و حتی کودکان نگران کرده است. عکس هایی که در فضای مجازی در خصوص وجود قرص های مشکوک منتشر شده است بیشتر خانواده ها را و به خصوص آنانی که فرزند کودک و نوجوان دارند را نگران کرده است حتی این نگرانی و ترس از طریق خانواده ها به کودکان و نوجوانان نیز وارد شده است.