قرص-شیشه-شور

خبرگزاری علم وفناوری خبر می‌دهد

مرگ ۱۳ نفر در مازندران با استفاده از قرص ممنوعه

در حالی که فروش قرص برنج در کشور ممنوع است ۱۳ نفر در مازندران با استفاده از این قرص مسموم و جان باختند.

توسط مهندس مکانیک اهل مازندران:

قرص شیشه شور خودور در مازندران تولید شد

مهندس مکانیک در مازندران قرص شیشه شوری ساخت که با استفاده از آن سخت ترین لکه ها مانند روغن سوخته به راحتی از روی شیشه قابل شستشو است.