متابولیک::خبرگزاری علم و فناوری
متابولیک

باکتری ها و انرژی الکتریکی؛

تولید پروتئین های کلیدی انتقال الکترون/میکروب ها، الکترون ها را از بین می برند

فرآیندی جدید نشان داده است که چگونه گونه ای از باکتری ها، انرژی الکتریکی را از طریق جذب ‏مستقیم از منبع الکترودی بدست می آورند.‏

کشف علت طعم و بوی خوش پرطرفدارترین نوشیدنی دنیا؛

فراوری و مرغوبیت دانه ها با کمک میکروب ها/باکتری هایی که طعم خاصی به قهوه می بخشند+فیلم

هنگامیکه فرآیند شکل گیری دانه های قهوه آغاز می گردد، هرچه زمان بیشتری از تخمیر این دانه ها که می ‏گذرد، می توان طعم بهتری را از آنها انتظار داشت و این موردی است که با عقل سلیم جور در نمی آید