محاسبات-ذهنی

حضوری پرقدرت ایران در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی

۷ مهرماه به میزبانی کشور امارات و شهر دوبی مسابقات جهانی " محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه " برگزار خواهد شد.

کلاکت ۵۲- بهبود عملکرد ذهن

این کلاکت شما را با راه حل هایی آشنا می کند که غملکرد مغزی خود را افزایش دهید.

اخذ گواهینامه انجمن محاسبات ذهنی جهان؛

توسط ۵ فراگیر چرتکه اسلام آباد غرب صورت گرفت

اخذ گواهینامه انجمن محاسبات ذهنی جهان؛ توسط ۵ فراگیر چرتکه اسلام آباد غرب صورت گرفت

دانش آموز کرمانشاهی:

 نابغه محاسبات ذهنی و چرتکه ای UCMAS جهان شد

کیانا عبدالهی فر نابغه محاسبات ذهنی و چرتکه ای UCMAS جهان شد