مدیران-مدارس

خبرگزاری علم و فناوری گزارش می دهد؛

نقش آموزش و پرورش در روحیه و نگرش کار آفرینی/الگوی مناسب پیشرفت مدیریتی برای مدیران مدارس کار آفرین

در پرورش روحیه كارآفريني آنچه كه بايد در حين آموزش به آن توجه شود، استقلال، خودباوري، اعتماد به نفس، ريسک پذيري و خلاقيت است.

مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان خبر داد:

طرح سفیران سلامت در مدارس استان اجرایی می شود

۱۵ درصد از دانش آموزان استان تحت طرحی به نام سفیران سلامت قرار می گیرند که این طرح مدارس، معلمان و محتوای کتب درسی را تحت پوشش این طرح قرار می دهد.

جلسه نياز سنجي مديران مناطق روستايي با جهادگران علم و فناوري

جلسه نياز سنجي مديران مناطق روستايي با جهادگران علم و فناوري

معاونت علمي پژوهشي و فناوري تهران بزرگ و ناحيه مقاومت ابوذر و بنياد علمي نخبگان تهران با مديران مدارس مناطق روستايي در منطقه ۱۹ تهران بزرگ جلسه برگزار کردند.