مدیر-آموزش-و-پرورش::خبرگزاری علم و فناوری
مدیر-آموزش-و-پرورش

گزارش علم و فناوری از یک مشکل سراسری؛

کمبود نیرو در آموزش و پرورش بیداد می کند/احیای دانش سراهای تربیت معلم ضرورتی اجتناب ناپذیر

مشکل کمبود معلم باید به صورت ریشه ای و اساسی حل شود که برای این کار باید دوباره مراکز و دانش سراهای تربیت معلم عشایر و روستایی را احیا کنیم.

مدیر آموزش وپرورش:

جلسه ستاد امتحانات آموزش و پرورش اسلام آباد غرب

امروز شنبه ۱اردیبهشت  ماه ۱۳۹۷ جلسه ستاد امتحانات آموزش و پرورش اسلام آباد غرب با حضور مدیر آموزش وپرورش، معاونین و کارشناسان آموزشی متوسطه و آموزش ابتدایی،معاون مالی و پشتیبانی  کارشناسان سنجش وارزشیابی تحصیلی به منظور رعایت دستور العمل های امتحانات نهایی و در دفتر مدیر آموزش و پرورش برگزار شد