مرکز-رشد-منطقه-۱۵::خبرگزاری علم و فناوری
مرکز-رشد-منطقه-۱۵

مسئول علمی و پژوهشی منطقه ۱۵ تهران خبر داد؛

آغاز شناسایی و استعداد یابی نخبگان درمنطقه ۱۵ تهران

با راه اندازی مرکز رشد و خلاقیت در ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر ، بستر مناسب در جهت در جذب افراد مستعدو توانمند علمی مهیا شد.

افتتاح مرکز رشد منطقه ۱۵

مرکز رشد و خلاقیت منطقه ۱۵ تهران در ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر با حضور فرماندهی ناحیه و معاون علمی پژوهشی سپاه تهران بزرگ افتتاح شد.

افتتاح مرکز رشد و پایگاه های علمی در منطقه ۱۵ تهران

مرکزرشد و چند پایگاه علمی در منطقه ۱۵ با هدف کارآفرینی و حمایت از فعالیت های علمی و فنی داوطلبان جوان و نوجوان راه اندازی شد.