مسئولين-بيشتر-به-كمك-جوانان-بيايند

مخترع بجنوردی در گفتگو با خبرگزاری علم وفناوری مطرح کرد:

چاله هایی به نام مسئولان پیش پای تولید کنندگان!/خط توليدم را با دست خالي آغاز كردم

اسماعيل كمالي مخترع و نخبه بازاري اهل بجنورد است كه توانسته با خلاقيت خود و حمايت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان شمالی ، كارگاهي راه بيندازد و براي ۱۰ نفر كارآفريني كند.