مصرف-زیاد-گوشت-قرمز

مصرف گوشت

مصرف گوشت خوب یا بد؟

براساس آخرین بررسی های انجام گرفته؛

مرگبارترین قاتل بشر چیست؟/ رژیم نامناسب غذایی هرساله نیم میلیون آمریکایی را طعمه مرگ می کند

نتایج یک پژوهش جدید مشخص می کند رژیم غذایی نامناسب بیش از استعمال دخانیات و فشارخون بالا منجر به کشته شدن افراد می شود.