معاونت-بسیج-علمی-پژوهشی-و-فناوری-استان-تهران

احمد برغمدی مسئول تجاری سازی معاونت بسیج علمی:

شکل گیری اتوبوس های علمی و پژوهشی برای استعداد یابی در تمام مناطق ایران

برای اعزام به مناطق مختلف کشور هیچ محدودیتی نداشته و آمادگی حضور در کل مناطق کشور را داریم

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان تهران؛

چاپ کتاب تحقق محله اسلامی مسجد محور با تاکید بر نقش سپاه استان تهران

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛

انتشارات دهم پیشرو در نشر کتب دفاع مقدس

حسن پور(معاون بسیج علمی و پژوهشی استان تهران)-مدیر مسئول نشر: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در جهت نشر حداکثری زندگینامه و خاطرات شهدا انتشارات دهم در مدت دو ماهه اقدامات موثر جهت نشر ۴ کتب دفاع مقدس را بعمل آورد.