معاونت-علمی-پژوهشی-و-فناوری-سپاه-حضرت-سیدالشهدا-استان-تهران

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان تهران؛

بازدید از مرکز رشد شهید احمدی روشن شهرستان اسلامشهر