معاون-توسعه-مشارکت-های-کمیته-امداد-خراسان-شمالی

تندروی تا مرز ۸۰ درصدی در مسیر محرومیت زدایی

معاون مشارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: با تدابیری که در چند سال گذشته اندیشیده شده، میزان کمک به محرومان از محل زکات از حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد به ۸۰ درصد افزایش یافته است.

۷هزار دانش آموز، دانشجو و طلبه نیازمند در خراسان شمالی/عدالت توزیع کمک به نیازمندان در گرو تجمع خیرهاست

.معاون مدیر کل در امور توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: فقرزدایی در جامعه هم اکنون به شکل پراکنده انجام می شود.