معاون-پژوهش-و-فناوری-دانشگاه-جامع-علمی-کاربردی::خبرگزاری علم و فناوری
معاون-پژوهش-و-فناوری-دانشگاه-جامع-علمی-کاربردی

استارت آپ عکستیک کلید خورد

استارت آپ عکستیک با حضور معاون علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی رسما کلید خورد.