مهاجرت-پزشکان

علم و فناوری گزارش می‌دهد:

مهاجرت پزشکان ایرانی به چه قیمتی؟/ هزینه‌های تحصیلی پزشکان افزایش ندارد

باتوجه به ارزش و اهمیت حوزه بهداشت و درمان، تامین هزینه‌های تحصیلی پزشکان و آینده کاری آن‌ها می‌تواند عامل مهمی در کاهش مهاجرت این افراد به کشورهای دیگر باشد.

علم فناوری گزارش می دهد؛

عدم مراجعه ۱۱ هزار پزشک برای دریافت شماره نظام پزشکی/ سرانه درمان در ایران کمتر از آمارهای جهانی!

طی سال های اخیر متأسفانه در کشور به ویژه در مناطق محروم با کمبود پزشکان متخصص روبه رو بوده ایم که یکی از دلایل آن شتاب گرفتن مهاجرت پزشکان از کشور و روی آوردن آن ها به کارهای غیر پزشکی می باشد.