ناحیه-مقاومت-بسیج-شهرستان-اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان تهران؛

بازدید از مرکز رشد شهید احمدی روشن شهرستان اسلامشهر