نان::خبرگزاری علم و فناوری
نان

نانو به کمک جریان‌های معیوب مغز می‌آید / پروتئین‌هایی برای درمان بیماری‌های عصبی

محققان با استفاده فناوری نانو پروتئینی یافتند که می‌تواند روی جریان‌های معیوب مغز تاثیر گذاشته و بیماری‌های عصبی را درمان کند.