نظام-آموزش-و-پرورش

گزارش علم و فناوری از یک مشکل سراسری؛

کمبود نیرو در آموزش و پرورش بیداد می کند/احیای دانش سراهای تربیت معلم ضرورتی اجتناب ناپذیر

مشکل کمبود معلم باید به صورت ریشه ای و اساسی حل شود که برای این کار باید دوباره مراکز و دانش سراهای تربیت معلم عشایر و روستایی را احیا کنیم.

اهمیت توجه به محتوای کتب درسی حوزه تعلیم و تربیت/کتاب مهمترین رسانه آموزشی و منبع آموزشی

با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ، تحولات و تغییرات اساسی در حوزه تعلیم و تربیت دستخوش تغییرات مهمی شد، اما با توجه به حساسیت نظام آموزش و پرورش ، بررسی کتب آموزشی در جهت تعلیم و تربیت دانش آموزان بیش از پیش اهمیت دارد.