هفته-فضایی::خبرگزاری علم و فناوری
هفته-فضایی

هفته داغ فضایی در دانشگاه‌های کشور/ از ظرفیت‌های اقتصاد فضاپایه غافل نشوید

هفته جهانی فضا بهانه ای شد تا با برگزاری بیش از ۳۰۰ رویداد، دانشگاه‌های کشور با فناوری فضایی انس بیشتری بگیرند، فناوری که به گفته رئیس سازمان فضایی، اقتصاد آن ظرفیت های بالایی دارد و تاکنون از آن بهره برداری مناسبی نشده است.