همایش-بین-المللی::خبرگزاری علم و فناوری
همایش-بین-المللی

همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران

همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران در تاریخ ۳۰ آبان ماه سال جاری در شهر تهران با هدف طراحی، توسعه و بهره‌برداری از سیستم‌های نوین و کاربردیدر زمینه صنایع غذایی برگزار می‌شود.

رتبه برتر دانشجوی شیرازی در همایش بین المللی علوم اعصاب

دانشجوی شیرازی در همایش بین المللی علوم اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی شیراز حائز رتبه برتر شد.

چهارمین همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی برگزار می شود

چهارمین همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم همراه با تحلیلی بر معماری معاصر ایران و فرانسه همراه با حضور سخنرانان ویژه معماری و شهر سازی از کشور فرانسه در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۷ در شهر تبریز برگزار می شود.