پژوهشکده-زیست-فناوری-رویان

دریافت تأییدیه کمیته اخلاق از وزارت بهداشت و آغاز تست‌های بالینی داروهای ایرانی کرونا

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تاییدیه کمیته اخلاق وزارت بهداشت دریافت شده و در حال انجام تست‌های بالینی و تولید داروهای کرونا هستیم که تا دو هفته دیگر جواب آنها مشخص می‌‌شود.

در راستای خودکفایی؛

خوراک های عمومی و تحقیقاتی حیوانات آزمایشگاهی دستاورد جدید پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان است

پژوهشکده زیست فناوری رویان که تولید حیوانات آزمایشگاهی را از سال ها پیش در اصفهان آغاز کرده بود، به تازگی با موفقیت در طراحی و تولید خوراک های عمومی و تحقیقاتی حیوانات آزمایشگاهی دستاورد جدید خود را ارائه کرده است.